«روش همزیستی مسالمت آمیز امام صادق(ع) با اهل سنت»
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : بلنت اوزباش