درنگی بر رمان «جیغ‏ها و خفاش‏ها»
33 بازدید
محل نشر: ماهنامه ادبیات داستانی چوک خردادماه 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی