اقتباس از متون دینی در سینمای ایران
29 بازدید
محل نشر: ساعت صفر/ سال دوم/ پیش شماره11/ مرداد ماه 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی