نقش جذب نخبگان در شکوفایی تمدن اسلامی عصر عباسیان
28 بازدید
محل نشر: نشريه علمی- اطلاع رسانی سخن تاریخ/ شماره دوم/ بهار 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی